Praktische werking

  1. Afnamegebied
  2. Procedure

Afnamegebied

Procedure

De 70 gemeenten uit het afnamegebied kunnen zonder bijkomende administratie gebruik maken van de aankoopcentrale voor de aanleg van Hoppinpunten en toegankelijke bushaltes.

STAP 1
De gemeente vult een standaardbestelbon in PER LEVERANCIER – PER HOPPINPUNT met juiste hoeveelheden en plaats van levering. Enkel facturen op basis van deze bestelbonnen worden aanvaard. De standaardbestelbon kan hier aangevraagd worden.

STAP 2
De gemeente mailt de bestelbon naar de desbetreffende leverancier en naar aankoopcentrale.hoppin@so-lva.be.

STAP 3
De leverancier, gemeente en aannemer maken 2 dagen voor levering concrete afspraken.

STAP 4
De leverancier levert het product op de afgesproken plaats. Indien gevraagd plaatst hij het product ook.

STAP 5
Na levering kan de leverancier de facturatie opmaken en doorgeven aan de gemeente. De factuur wordt ook naar aankoopcentrale.hoppin@so-lva.be gestuurd.

STAP 6
Bij ontvangst van de elektronische factuur betaalt de gemeente binnen een termijn van 30 kalenderdagen.