Over het project

Aankoopcentrale

Waarom hebben we een aankoopcentrale voor Hoppinpunten en toegankelijke bushaltes opgestart?

OntzorgingDoor de aankoopcentrale kunnen steden en de gemeenten vlot aan de slag met Hoppinpunten en toegankelijke bushaltes zonder bijkomende administratieve procedures.
OverheidsopdrachtenDe aankoopcentrale volgt de regels van de overheidsopdrachten waardoor de begunstigde steden en gemeenten niet telkens zelf een overheidsopdracht in de markt moeten zetten.
SchaalvoordelenDe aankoopcentrale contracteert leveranciers voor goederen voor een groot aantal Hoppinpunten waardoor de steden en gemeenten kunnen genieten van interessante prijzen
HerkenbaarheidHoppinpunten vormen een nieuw netwerk binnen het Vlaamse openbaar vervoer. Door via een aankoopcentrale te werken zullen deze Hoppinpunten in de regio’s Gent, Aalst, Waasland, Vlaamse Ardennen en Mechelen een hoge mate van herkenbaarheid kennen wat het netwerk zal versterken.
KwaliteitDe aankoopcentrale werkt met strenge vereisten en volgt hierbij de richtlijnen rond toegankelijkheid, communicatie van het beeldmerk Hoppin, veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit van gebruikte materialen. De steden en gemeenten verkrijgen zo kwalitatief materiaal voor hun publiek domein.

Over de aankoopcentrale

SOLVA neemt vanaf 2022 een voortrekkersrol op in de uitbouw van het netwerk aan hoppinpunten en toegankelijke bushaltes in de regio. Hierbij faciliteren we de lokale besturen bij het ontwerp, de technische uitwerking, de realisatie en de communicatie. Op Hoppinpunten worden overstapmogelijkheden geboden tussen trein of bus en bijvoorbeeld deelauto’s en deelfietsen. SOLVA richt zich daarbij in eerste instantie op Hoppinpunten gelegen langs gemeentewegen waar de steden en gemeenten als wegbeheerder voor bevoegd zijn. Het netwerk van deze Hoppinpunten werd vastgelegd in regionale vervoersplannen die recent werden goedgekeurd, maar de locaties kunnen door de lokale besturen verder aangevuld worden met bijkomende buurtgerichte punten.

De aankoopcentrale voor Hoppinpunten en toegankelijke bushaltes is een samenwerking met Veneco, DDS, Interwaas en IGEMO. De aankoopcentrale faciliteert de lokale besturen bij de aankoop van straatmeubilair en ander materiaal voor de aanleg van Hoppinpunten. Een essentieel onderdeel van deze Hoppinpunten zijn toegankelijke bushaltes. De lokale besturen kunnen een beroep doen op de aankoopcentrale voor de inrichting van dergelijke bushaltes, ook wanneer er op die locatie geen Hoppinpunt is gepland.

Hou eens halt in Zuid-Oost-Vlaanderen

De aankoopcentrale is een onderdeel van het project ‘Hou eens halt in Zuid-Oost-Vlaanderen’ dat werd opgestart in het kader van de verdere uitbouw van Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Dit is het regionaal initiatief waarin SOLVA en de Provincie Oost-Vlaanderen de lokale besturen ondersteunen bij het lokaal klimaat- en energiebeleid. Het project ‘Hou eens halt in Zuid-Oost-Vlaanderen’ is een hefboomproject om de volgende jaren te werken aan een sterk netwerk van kwalitatieve Hoppinpunten en een veelvoud aan toegankelijke bushaltes. Binnen de stuurgroep nemen we de expertise van de Mobipunt vzw en Provincie Oost-Vlaanderen mee. Zo maakt de regio een kwaliteitssprong voor het openbaar vervoer, het stimuleren van combimobiliteit en duurzame verplaatsingswijzen en een meer toegankelijke en inclusieve samenleving.

Neem contact op

Heb je vragen voor de aankoopcentrale voor Hoppinpunten en toegankelijke bushaltes, dan kan je steeds contact nemen met aankoopcentrale.hoppin@so-lva.be. Steden en gemeenten kunnen ook steeds terecht bij hun eigen streekintercommunale.

.